دهنتونو ببندید.

همیشه، یعنی همیشه قبل از این آدم تنهایی بودم. همیشه خودم بودم و خودم، کسی نمیدونست تو زندگیم چی می گذره و حتی حالم خوبه یا نه. البته از خوبی یا بدی حالم هنوزم کسی خبر نداره، نمی تونم بگم. ولی این که همه جدیدا از همه ی چیزای تو زندگیم خبر دارن اذیتم می […]

“Interviewer: ‘So Frank, you have long hair. Does that make you a woman?’ Frank Zappa: ‘You have a wooden leg. Does that make you a table?” — Frank Zappa

من همیشه دوستدار یک زندگی عجیب و پر حادثه بوده ام شاید خنده ات بگیرد اگر بگویم من دلم می خواهد پیاده دور دنیا بگردم من دلم می خواهد توی خیابان ها مثل بچه ها برقصم بخندم فریاد بزنم من دلم می خواهد کاری کنم که نقض قانون باشد شاید بگویی طبیعت متمایل به گناهی […]

Have you ever got this feeling like you don’t belong anywhere. No place for you, no group of people you belong in and then this feeling of frustration comes to you, you feel desperate, you think you ought to die cuz you can’t take this… and  don’t even recieve support from anyone in the whole […]

Starting A Blog Bc Why Not – First Post

خب از وقتی یادمه میخوام وبلاگ بنویسم. خیلی هم تلاش کردم ولی نشد :دی چون قبلا ، نمی دونم شاید ذهنم محدود بو یا شاید محدودش می کردم که فقط راجب چیزایی بنویسم که انتظار میرفت برام مهم باشن. این که چرا رابطه م در خطره، چرا درسم افت کرده و خیلی مسائل منفی و […]